Välkommen till Stenshults fibernät ekonomisk förening!

Nu i Juli 2015 är vi 250 medlemmar i föreningen som valt att fiberansluta sina fastigheter. Nu kan vi teckna oss för bredband, telefon och TV via fiber. Ni kan välja avtalet från Boxer med internet, telefon och TV eller att enskilt köpa tjänster från leverantörer som presenteras på byalagsportalen.se .

Vid störningar på din bredbandsanslutning så kontaktar du din tjänsteleverantör för internet, telefon eller TV tjänst. Om felorsak är att fibernätet har störning så kontaktar tjänsteleverantören vår kommunikationsleverantör IP-Only som vid behov kontaktar fiberföreningens support för fibernätet.

Det kan vara bra att först kolla om det finns information om pågående arbeten eller kända störningar som håller på att åtgärdas.

Se mer information i menyval Felanmälan.

Från och med måndag 24/4 -17 kommer vårt hotline telefonnummer till Boxer att stängas.

Felanmälan ska nu göras till Boxers kundservice på telefon 0771-73 74 75. Bemannad mellan 10:00 – 21:00.