Nyheter

Hej

Det har varit många trevliga mail och samtal från de som fått i gång bredbandet. Men det är givetvis besvikelse när det inte fungerar. Det kan vara många orsaker och det är ca 80 st där bredbandet inte startat upp. Vi har några med fiberbrott där det måste bytas kablar. Ett stort antal har inte spänningssatt sina mediaomvandlare och då är det omöjligt att kolla och verifiera anslutningen med Mac nummer vilket gör att uppkoppling uteblir. Vi har även ett antal där det finns misstanke om felkopplingar och detta har områdesansvariga jobbat på med. Det har varit svårt för Boxer att nå alla i torsdags var det 26 st och nu är det 12 kvar.

För de fem hushållen i Sågen så har det mesta fallit på plats och under måndagen träffar jag Uddevalla Energi för att lösa inkopplingsfrågan.

Felen kommer succesivt att lösas under veckan

Conny