Nyheter

Vad händer i föreningen.

Flera av oss har i dag fått ett brev från Boxer där de vill höja priset. Detta gäller endast de med öppetnät.

Alla med gruppavtal har ett fast pris i vårt avtal med Boxer. Och till detta har vi endast betalt för internet och telefonin medan vi haft Tv tjänsten gratis.

Vi har årsmöte den 28 april och då kommer Boxer att svara på all den kritik som vi framfört gällande gruppaketet.

Boxer har tagit kritiken på allvar och Mats har med sig sin chef och en tekniker från Teracom.

Vi har påbörjat anslutningen mellan Listaskogen till Lane Ryrs fiber över Slätterna och grävarbetet är klart till nästa vecka. Sedan skall det blåsas fiber och då får vi ytterligare några medlemmar till föreningen. Vi har kommit under motorvägen och väntar på att få klart med tillståndet för undergång av järnvägen vilket borde komma i dagarna.

Vi håller även på med markägarfrågorna kring projektet Sågen till Ekeberg.

Redundansprojekten är strategiska för föreningen då vi får en ökad säkerhet samt flera vägar in och ut.

Föreningen har även tecknat medlemskap i Västfiber som är en paraplyförening för alla fiberföreningar i Bohuslän och Dalsland. Föreningen har som syfte att stödja och ge hjälp i frågor kring juridik, upphandlingar mm.

Jag kommer att inleda före årsmötet med att ge information om alla dessa pågående projekt och vilka frågor som vi har framför oss under det kommande året.

Alla frågor om tjänstepaketet från Boxer tas efter stämman.

Conny Magnusson
Ordförande