Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet
Det var ett tag sedan jag gav er information men det har varit en tid med många bollar i luften och inga klara besked. Men efter dagens möte med Empower så vill jag ge denna information.
Empower har meddelat att det är klart för slutbesiktning efter den 22 maj då arbetet är färdigställt. Jag har i dag kontaktat besiktningsmännen för att få en tid för slutbesiktning i efterföljande vecka.
Detta innebär att allt är klart ca 1 juni
Sedan skall nätet fyllas med tjänster.
Under sommaren så får vi tillgång till det öppna nätet där alla kan prova på olika tjänster. Detta för att trippeltjänsten dels har leveranstid och att det är olämpligt att starta upp detta under sommar och semestertider.
Men om allt skall fungera och gå att tända upp så måste alla installationer och ombyggnader i respektive bostad vara färdiga till 22 maj
Detta gäller även den ledning som skall dras mellan boxen ute och den media omvandlare som skall monteras upp på insidan.
Vi har i veckan fått bokslutet som kommer att behandlas på nästa styrelsemöte den 29 april
Vi kommer på detta möte att bestämma dag för årsstämma.
Innan årsstämman så kommer det info om tjänstepaket.
För att få stöd och info om hur det skall fixas med kablar mm så skall ni vända er till respektive områdesansvarig som har information efter den 4 maj

Jag kommer även med mera info efter vårt styrelsemöte 29 april

Conny