Aktuellt inför årsmöte 15 maj

Aktuellt i april

Hej

Information från föreningen har varit efterfrågad. Vi ska och kan informera när det finns klara besked att ge.

Comhems förvärv av Boxer har påverkat Boxers organisation och inverkat på aktiviteterna med felavhjälpning. Vi har fått ge denna process lite tid och förutsättningar att sätta sig in i våra problem.

Till er som har Boxer som tjänsteleverantör har vi följande information. Comhem har efter förvärv av Boxer tagit över ansvaret att leverera Boxertjänsterna för telefon, TV och internet.

Boxer som varumärke och produkt ska fortfarande finnas under Comhems ägande.

Vi (fiberföreningen) är fortfarande kund till Boxer. Boxers kundservice har inte påverkats. Vi med Boxer telefon, TV och internet ska använda Boxers kundtjänst. Support fås via Boxer.

Comhems organisation och tekniker har sedan en tid jobbat med att analysera våra störningar och problem.

Vi har i föreningen fått in mycket feedback och det är tacksamt. Med detta till grund försöker Comhem att hitta rätt åtgärder.

Från föreningen har vi förklarat att vi ser allvarligt på att telefontjänsten inte går att lita på. Att störningarna på TV tjänsten inte är acceptabla samt att internettjänsten ibland kan vara ostabil och begränsad.

Comhem har aviserat åtgärder och information till fiberföreningen nu i april.

För att kunna ge Comhem återkoppling av det aktuella läget måste störningar och fel inrapporteras för att få hela aktuella störningsbilden. Mejla fiberföreningen viachrister.pson62@gmail.com . Ni som nyttjat Boxersupporten får gärna rapportera uppskattat antal gånger ni kontaktat supporten samt uppskattad tid som ni satt av för detta. Resultat?

Vi har nu byggt ut och anslutit 11 nya fastigheter till vårt fibernät. Det är 6 st nya fastigheter på Örnäs och Långås vid Väne-Ryr sidan av Sågån. En fastighet på Källegren granne till sågen. 2 st på Listaskogen och 2 st i Stenshult.

Ni får gärna inför årsmötet ge er uppfattning om ert fibernät, föreningen och tjänsterna som ni har. Kort, konkret och sammanfattat så att vi kan fånga era synpunkter.

Kallelse till årsmötet 15 maj kommer inom kort att skickas till er via brev och mejl. (Flyttat tidigare aviserat datum för årsmöte då det sammanföll med andra uppkomna aktiviteter).

Hälsningar

Styrelsen