Aktuellt november

ComHem har förvärvat Boxer och sammanslagning av organisationerna är påbörjad.

  • Sammanslagningen har ingen ännu aviserad påverkan på Stenshultsfibers Boxeravtal. Tekniskt kan man förmoda att Boxer nu får del av ComHems erfarenheter och tekniska lösningar.

Boxer jobbar fortlöpande med felavhjälpning och åtgärder för att lösa störningar på IPTV och telefon.

  • Föreningen har i samråd med Boxer fått förlängt den avgiftsfria perioden under tiden för Boxers felavhjälpning.
  • Störningar på Boxer TV 14 nov var ett centralt fel som påverkade alla Boxerkunder i Sverige.

Föreningen har under hösten byggt ut fibernätet för att få anslutningar mot angränsande fiberföreningars nät.

  • Detta ger redundans då trafik kan gå via alternativa anslutningar och sårbarheten minskar därvid vid avbrott.
  • När vi får slutfört redundansen är Stenshultsfiber anslutna mot, Lane-Ryr fiber, Öresjö fiber, Forshälla fiber samt vid anslutningspunkter vid Bratteröd och Ekeberg.

Våra medlemmar på Sågen som tidigare varit anslutna och inhyrda på Uddevalla Energi nät är nu anslutna till Stenshultsfibers nät.

Just nu pågår utbyggnaden av nätet och anslutning av 6 nya fastigheter på Örnäs och Långås vid Väne-Ryr sidan av Sågån.

Som alltid önskas er återkoppling av det aktuella läget. Störningar och fel måste vi hjälpas åt att inrapportera och sammanställa för att få hela aktuella störningsbilden. Boxer får inrapporterat och detta ligger till grund för åtgärder. Mejla christer.pson62@gmail.com