Anslut och spänningssätt din mediaomvandlare nu.

Vårt fibernät är nu klart och upptänt. Kvarstår är att ansluta mot stamnätet och omvärlden. Det sker kommande vecka för hela föreningen förutom område Sågen. Anslut och spänningssätt din mediaomvandlare och låt den vara påslagen. Vi kan genom detta verifiera att din anslutning fungerar. Alla brister vill vi åtgärda innan 1 oktober då fakturering startar för nät och tjänsteavtal. Kontakta din områdesansvarige om ni inte har WAN indikeringen grön på mediaomvandlaren. Åtkomst till internet blir tillgänglig så snart fiberblåsning, svetsning och anslutning till stamnätet är klart (innan 1 oktober).

Aktivera mediaomvandlare
Aktivera mediaomvandlare

Mvh Christer