Anslutning Router

Idag 25/9 är det mindre än ett tiotal som ännu inte har sina anslutningar klara. Boxer har skickat sin Sagemcom router till våra Boxerkunder. Tyvärr har det visat sig att vissa routrar inte kopplar upp mot nätet. Problemet är felanmält till Boxer och IP-Only. Även Boxersupporten har loggat problemet och söker lösning till orsak. När du startar routern ska Power, WAN och Internet@ indikeringen tändas vid OK uppkoppling. Lyser bara Power och Phone blinkar så är det fel. Har du problem med anslutningen så hör av dig till christer.pson@telia.com så får vi med din router i felanmälan. Så länge går det att använda din ”gamla” router eller koppla dator direkt mot mediaomvandlaren med patchkabel.

RouterWAN

Christer