Anslutning Telefon till router

Denna information gäller fortfarande i tillämpliga delar. Routerfabrikat och leverantör kan dock variera.

Telefon kan anslutas direkt till Sagemcom routern från Boxer. Anslut telefonens kabel med RJ11 kontakt till telefonuttaget på routern. Har ni en trådlös telefon så ansluter ni basstationen (laddaren) till routern. Ansluts routern till ”första jacket” kan flera telefoner användas i huset.

Fast telefon router

Fast telefon direkt ansluten i router. Lossa RJ11 kontakten från telefonstickproppen och sätt den i routerns telefonuttag.

Trådlös telefon router

Trådlös telefon direkt ansluten i router. Anslut telefonens basstation till routern. Lossa RJ11 kontakten från telefonstickproppen och sätt den i routerns telefonuttag.

Första telejacket

Om man vill använda husets telefonuttag för flera telefoner så ska routern anslutas till ”första” telefonjacket. Det är det uttaget där inkommande kopparledning är ansluten på de två nedre skruvanslutningarna. För att inte leda in åska i huset rekomenderas att man kopplar ur dessa 2 ledare och isolerar med tejp och lägger åt sidan i dosan. Sätt tillbaka locket och anslut routern till uttaget med en mellanpropp som sticks in i uttaget. Mellan routern och mellanproppen använder man en modularkabel med RJ11 hanekontakter i båda ändar. Denna kabel kan köpas i passande längd 1m, 5m, 10m eller längre.

Mellanpropp telefon

Mellanpropp

Modularkabel med RJ11 kontakter

Modularkabel med RJ11 hanekontakter.

Router mellanpropp telefon

Anslutning router i ”första jacket”.

Router ansluts med mellanpropp i första jacket. Telefon kan därefter anslutas med sin stickpropp i mellanproppen. Fler telefoner kan anslutas i husets övriga telefonuttag och fungerar som vanligt.