Arbetet fortsätter – Planerat strömavbrott


Arbetet fortsätter och nu börjar vi gräva i Jättesås Vassboområdet.

Grävning och igenläggningNu kommer vi att starta upp arbetet i Jättesås. Vi hoppas att arbetet löper på som beräknat.

Vi har kvar ett fåtal arbeten i vårt ursprungsområde och tar oss an dessa så snart tillstånd blir klara.

Blåsning av fiber dröjer dock ytterligare en tid då vi fortfarande diskuterar upplägget med Uddevalla energi.

 

Vi återkommer med information så snart vi kan.

Strömavbrott!

Eftersom Empower ska gräva/fräsa ner fiberslang i vägen uppe vid Hästhagen kommer Uddevalla energi att bryta strömmen på

· TORSDAG 16/10 MELLAN KL. 10:00 – 14:00 SAMT
· MÅNDAG 20/10 MELLAN 10:00 – 14:00

På måndagen kommer det inte gälla alla fastigheter, för då har man kommit en bit på väg.
Enligt Uddevalla Energi är det då någon fastighet som inte blir strömlös. Man kommer att skicka ut information till berörda fastighetsägare om detta enligt gängse rutiner.

Strömavbrottet görs för att det inte ska bli några skador på befintliga, nedgrävda elkablar i vägen.

Under tiden arbetet fortgår kommer det också till viss del att vara begränsad framkomlighet på vägen, så det vore bra för arbetet om man planerar sina bilresor därefter.

Vilka som är kontaktpersoner kommer att meddelas i Uddevalla Energis utskick till fastighetsägarna.

OBSERVERA ATT ALLA LEDNINGAR SKALL BETRAKTAS SOM STRÖMFÖRANDE UNDER TIDEN STRÖMAVBROTTET PÅGÅR! STRÖMMEN KAN ALLTSÅ KOMMA
TILLBAKA NÄR SOM HELST UNDER DENNA TIDSRYMD!

Ledningskarta Hästhagen

 Detta avsnitt ska grävas ner.