Årsmötet 2021

Här finns dokument till årsmötet 20 maj 2021 att ladda ner:

Kallelse och föredragningslista
Årsberättelsen har att skickats ut via e-post till medlemmarna!
Valberedningens förslag Info om byte av nätleverantör