Årsmötet 2022

Här finns dokument till årsmötet 19 april 2022 att ladda ner:

Kallelse och föredragningslista
Årsberättelsen inkl. revisionsberättelsen skickas ut via e-post till medlemmarna!
Valberedningens förslag