Årsmötet 2023

Här finns dokument till årsmötet 17 april 2023 att ladda ner:

Kallelse och föredragningslista
Årsberättelsen skickas ut via e-post till medlemmarna!
Valberedningens förslag