Årsmötet 2024

Här finns dokument till årsmötet 23 april 2024 att ladda ner:

Kallelse och föredragningslista
Årsberättelsen skickas ut via e-post till medlemmarna!
Valberedningens förslag