Årsmötet avklarat!

Så har det ordinarie årsmötet med vår förening klarats av den 6 maj. Det blev en liten förändring i styrelsen, annars är allt som vanligt.

Conny och Ann-Marie
Conny Magnusson och Ann-Marie Genne.

Efter många års arbete har Ann-Marie Genne nu ”klivit av” sin styrelsepost, då hon har andra utmaningar framför sig. Hon har under åren gjort ett utmärkt arbete som kassör i föreningen.

Ny styrelseledamot är Camia Karlsson. Christer Pettersson och Björn Tellow valdes om på två års mandat. Conny Magnusson omvaldes som ordförande.

Se styrelsens ledamöter HÄR.

Föreningens ekonomi är god och flera arbeten med att utvidga fibernätet pågår.

Vi återkommer med styrelsens sammansättning när det konstituerande styrelsemötet har ägt rum 27 maj.