Årsmötet avklarat!

Conny Magnusson
Conny Magnusson blev omvald som ordförande.

Så har vi haft ordinarie årsmöte i föreningen den 7 maj. 

Tyvärr var det inte så många av våra nästan 300 medlemmar som hade infunnit sig, men vi var i alla fall tillräckligt många för att ta de beslut som krävdes.

Så här blev det:

Ordförande:

 • Conny Magnusson omvaldes som ordförande på 1 år.

Till ordinarie styrelseledamöter utsågs:

 • Björn Tellow                                1 år kvar
 • Ann-Marie Genne                      1 år kvar
 • Christer Pettersson                    1 år kvar
 • Lisbet Andersson                       2 år nyval 

Till suppleant i styrelsen utsågs:

 • Åke Jakobsson – omval 1 år

 

Till revisorer utsågs:

 • Yngve Karlgren – omval 1 år
 • Arne Edvardsson omval 1 år

Till revisorssuppleant utsågs:

 • Ann-Sofie Nilsson- omvaldes på 1 år

 

Till valberedning för 2018 utsågs:

 • Marcus Jakobsson, sammankallande
 • Annika Brohammer Lönngren
 • Siv Torstensson

 

Ledamöter som avgått:

 • Börje Lindqvist, styrelsen
 • Åsa Stenström, styrelsen
 • Kent Eriksson, valberedningen

 

Kontaktuppgifter finns under Kontakt/Kontakta oss

Kaffe efter mötet
Efter mötet blev det kaffe och mingel.