Årsstämman klarades av galant!

Inge Olsson valdes att leda årsstämman. Sekreterare var Gun Back.
Inge Olsson valdes att leda årsstämman. Sekreterare var Gun Back.

Så har vår årsstämma klarats av. Styrelsen fick sin ansvarsfrihet och beröm därtill. Och inte nog med det – den valdes om om i sin helhet så  när som på en revisorsuppleant, där ett fyllnadsval på ett år gjordes.

Uppslutningen var väl ”så där”… av 208 medlemmar i föreningen var bara 53 närvarande. Men det blev ett trivsamt och snabbt avklarat möte ändå.

Nils Carlsson, Empowers Bosse Wastelius och föreningens ordförande Siv Torstensson.
Nils Carlsson, Empowers Bosse Wastelius och föreningens ordförande Siv Torstensson.

Efter förhandlingarna berättade Empowers Bosse Wastelius om hur gången i etableringen är tänkt att fungera – allt grävningasrbete, blåsning av fiber och anslutning ska vara klart i november är det tänkt. Sedan är det bara att vrida på kontakten! Bosse svarade även på praktiska frågor om hur man ska gå tillväga med sin egen fastighet.

Ulla Olsson och ordf. Siv Torstensson beskrev nuläget.
Ulla Olsson och ordf. Siv Torstensson beskrev nuläget.

Hur gången varit fram till nuläget och några funderingar kring vad som kommer att hända, stod  föreningens ordförande Siv Torstensson och Ulla Olsson för – uppbackade av  och Gun Back.

Kvällen avslutades med kaffe, mingel och flera frågor. Fast denna gång mer på den egna planet. Bosse fanns kvar för den som behövde få veta mer.

Personvalen blev så här:

Styrelseledamöter:
Siv Torstensson, ordförande, omval på ett år
Björn Tellow, vice ordförande ett år framåt, omval på två år
Ronny Håkansson, ledamot, omval på två år
Ann-Christine Runesjö, kassaförvaltare, kvarstår ett år till
Gun Back, sekreterare, kvarstår ett år till

Kent Eriksson, suppleant, omval på två år
Mattias Ottosson, suppleant, fyllnadsval på ett år

Revisorer:
Yngve Karlgren, omval på två år
Lisbeth Andersson kvarstår ett år till
Christoffer Eriksson, revisorsuppleant på två år.

Valberedning på ett år:
Claes Brobeck, sammankallande
Annika Brohammar Lundgren
Nils Carlsson