Årsstämma 2017 måndag 15 maj kl 19:00

Hej

Information inför årsstämman måndag 15 maj kl 19:00 i Stenshults IF lokal.

Kom och påverka din förening. Det blir tillbakablick på året och information om kommande aktiviteter.

Efter stämman kommer styrelsen att redovisa och informera om följande:

Läs mer!

Hotline-nummer till Boxer stängs 24 april

Boxer stänger det temporära hotline-numret. Nu hänvisas vi att ringa 0771 73 74 75 vid störningar på telefon, TV eller internet. Hotline-numret används sällan på senare tid enligt Boxer. För föreningens medlemmar har numret inte alltid fungerat på Read more

Läs mer!

Boxer router ny programvara för telefon vecka 14

Hej

Boxer har nu under vecka 14 uppdaterat programvaran i routern. Utskick sker automatiskt om router är påslagen. Telefonstörningar ska vara åtgärdade med denna nya programversion enligt Boxer. Vi ber er att återrapportera alla störningar och brister så att Read more

Läs mer!

Aktuellt inför årsmöte 15 maj

Aktuellt i april

Hej

Information från föreningen har varit efterfrågad. Vi ska och kan informera när det finns klara besked att ge.

Comhems förvärv av Boxer har påverkat Boxers organisation och inverkat på aktiviteterna med felavhjälpning. Vi har fått Read more

Läs mer!

Pågående störningar vecka 50

Vi har nu medlemmar som rapporterar ökande antal störningar. TV-bild fryser och ibland uppkommer mosaikbild.

Internetuppkoppling har dålig kapacitet. Låga hastigheter vid mätning.

Fiberföreningen har felanmält och eftersöker grundorsak.

Skicka gärna din problembild till christer.pson62@gmail.com. Så kan vi sammanställa Read more

Läs mer!

Aktuellt november

ComHem har förvärvat Boxer och sammanslagning av organisationerna är påbörjad.

  • Sammanslagningen har ingen ännu aviserad påverkan på Stenshultsfibers Boxeravtal. Tekniskt kan man förmoda att Boxer nu får del av ComHems erfarenheter och tekniska lösningar.

Boxer jobbar fortlöpande med felavhjälpning Read more

Läs mer!

ComHem får köpa Boxer

Hej

Comhem får köpa Boxer. Det påverkar inte oss i Stenshultsfiber på kortare sikt.

Konkurrensverket har godkänt Com Hems förvärv av Boxer Sverige. I juni 2016 tecknade Com Hem Holding AB (publ) genom sitt helägda dotterbolag Com Hem Communications Read more
Läs mer!

Boxer abonnemang fritt maj-okt

Till er som är Boxerkund

Den avgiftsfria period som Boxer ger oss omfattar maj-oktober. Eftersom fiberföreningen redan har fakturerat er för Boxeravtalet 339 kr/mån för hela Q2 har ni en fordran på fiberföreningen. Inbetalt kommer att avräknas mot nätavgifterna Read more

Läs mer!

Omkonfigurering fibernät tis 12/7

Hej!

Tisdagen 2016-07-12 mellan 09:00-15:00 görs en teknisk omläggning av kommunikationen på vårt fibernät.

En åtgärd som görs är att vi inför routad unicast för internettjänster samt gör om konfigurationen i access switcharna. IP-Only kommer därför göra en fabriksåterställning Read more

Läs mer!

Nytt supportnummer. Se Felanmälan

Från och men måndag 23/5 2016 öppnas ett support telefonnummer endast för medlemmar i Stenshultsfiberförening.

Telefonen är bemannad måndag till fredag 09:00-17:00

Ni möter alltid Marcus Andersson som loggar ert ärende och adresserar ert problem till rätt tekniker.

Hotline Read more

Läs mer!