Avtalet med Boxer är uppsagt!

Föreningens avtal med Boxer löper ut nu i höst och är uppsagt från vår sida. Styrelsen har därefter efter noga överväganden kommit fram till att Com Hem kommer in som tjänsteleverantör istället. 

Com HemNär avtalstiden går ut är det även fritt fram för dem av oss som haft Boxer att välja tjänsteleverantör efter eget tycke. Man kan ju välja ”Öppet nät” eller alltså Com Hem, som föreningen har avtal med.

Vi har skickat ut ett meddelande till resterande Boxeranslutna medlemmar, med ett erbjudande att teckna sig för Com Hem eller Öppet Nät. Där saknas ännu en handfull medlemmar som inte bestämt sig hur de vill göra. Om man inte valt hur man vill hantera valet, blir man av med internetaccessen månadsskiftet september/oktober, då Boxer släcker ned hos oss. Vi måste ha framförhållning i detta val, därför var deadline satt till 15 juni. Har du fortfarande inte valt måste du kontakta oss snarast för att kunna byta i tid!
OBSERVERA att detta bara gäller dem som fortfarande har kvar Boxer som tjänsteleverantör!

Har du en annan leverantör än Boxer, eller redan har valt ny efter Boxer, kan du lämna detta därhän.

Nätets stabilitet kommer också att förbättras när vi får vår redundans (alltså flera anslutningsmöjligheter till omvärlden) klar. Då kan vi klara ett avbrott i stamnätet och ändå ha ett fungerande nät kvar.

Vi har också fortfarande problem med markägare som stoppar inkoppling av fiber i några fastigheter. Men vi jobbar med detta och har uppbackning av kommunen i ärendet.

En nyhet som inte är riktigt officiell ännu är att Telia (Skanova) kommer att börja riva kopparnätet i vårt område under 2019. I Lane Ryr är det redan rivet. Det aktualiserar i allra högsta grad behovet av att ha en fiberanslutning framdragen till bostaden, så man kan använda IP-telefoni istället.

Alternativet blir annars någon form av trådlös (mobil) anslutning, som tidigare har visat sig vara en mindre god lösning i jämförelse med kopparledning. Särskilt som mobilmasterna i grannskapet i stor utsträckning slutar fungera vid strömavbrott, då de tydligen saknar batteribackup.

Styrelsen önskar en god fortsättning på sommaren!