Boxer router ny programvara för telefon vecka 14

Hej

Boxer har nu under vecka 14 uppdaterat programvaran i routern. Utskick sker automatiskt om router är påslagen. Telefonstörningar ska vara åtgärdade med denna nya programversion enligt Boxer. Vi ber er att återrapportera alla störningar och brister så att vi får kontroll på den verkan som åtgärden ger.

Meijla som vanligt till christer.pson62@gmail.com så återför vi till Boxer (Comhem).

Vi vill ha hela störningsbilden för Telefon, Tv och Internet så att denna kan sammanställas inför årsmöte 15 maj.

Vi har fått flytta tidigare aviserat datum för årsmötet då det sammanföll med andra uppkomna aktiviteter. Beklagar detta. Datum 15 maj ger oss lite tid för utvärdering av programuppdatering.

Styrelsen