Bristande uppkoppling med mera

Vi kan nu informera om att Com Hem har påbörjat felsökning avseende ”laggande” TV-bilder och bristfällig internetaccess.

Vi fick en del respons på vårt förra utskick avseende kvalitén på anslutningen hos Com Hem och vidarebefordrade uppgifterna till dem direkt. Felsökning pågår nu, men vi kan naturligtvis ta emot fler meddelanden om att något inte är rätt.

Skicka då ett mejl till webmaster@stenshultsfiber.se och ange vad felet gäller, hur det yttrar eller yttrade sig och – inte minst viktigt – tidpunkt och datum när det inträffade! Är det ett pågående fel – ange det i så fall.

Tips om TV-anslutning

Det har tidigare visat sig att instruktionen om hur man ansluter TV till nätet varit felaktig. Det gäller framför allt med den senaste generationen av router som Com Hem har skickat ut.

Där har man (eller gör fortfarande) sagt att man ska ansluta TV-n till routern. Gör inte det! Anslut den istället direkt till medieaomvandlaren enligt nedanstående bild.

TV-port = LAN2
Anslut TV-n till LAN2! Routern bör vara ansluten till LAN1 redan.
(Klicka i bilden för större format!)

LAN2 vid pilen är avsedd för TV-anslutning. Det är bara att plugga in TV-boxens nätverkskabel där, så ska det fungera.

Mediaomvandlaren är den första burken i kedjan, den som fiberkabeln kommer in i.

Kontakta Christer eller Björn om du får problem!

Denna instruktion är i första hand för anslutning till Com Hem, men kan säkert vara tillämplig för dem av våra medlemmar som har andra tjänsteleverantörer.