Vi byter nätleverantör

Snart får du tillgång till ett nytt bredbandsnät som drivs av iTUX. Via det nya bredbandsnätet kommer du kunna få en mycket snabb uppkoppling och kan välja en mängd tjänster inom TV, bredband och telefoni samt välfärdstjänster och smarta hemfunktioner.
Omkopplingen från ditt nuvarande nät hos IP Only till iTUX Bredbandsnät kommer ske under senare delen av augusti 2021.

Den här informationen gick ut i god tid före bytet!
Det här innebär bytet av nätoperatör för dig

Du som redan har vårt gruppavtal med Tele2 (Com Hem) behöver vi göra en omkoppling hos från ditt befintliga nät hos IP Only till det nya bredbandsnätet från iTUX.

I samband med omkopplingen kommer även din mediabox/mediaomvandlare att behöva bytas ut. Vår entreprenör Elektronikhuset kommer kontakta dig när de behöver tillträde till din bostad för att genomföra arbetet.

När vi byter till iTUX kommer föreningens gruppavtal att innehålla:

 • Bredband 250. D.v.s. max. 250 Mbit/s både ut och in.
 • TV Silver Flex 22 kanaler + 8 du väljer själv (och kan byta månadsvis).
 • Telefoni BAS. Samtalkostnad tillkommer.

För detta betalar man per månad 225 kronor inkl. moms.

Tidigare månadskostnad för gruppavtalet var 290:- inkl. moms.

Nätavgift 125:- inkl. moms tillkommer för alla anslutningar.

Så påverkas dina tjänster:

Vid bytet kommer anslutningen att bli litet annorlunda och framför allt mycket snabbare!

Dina tjänster påverkas i så motto att du måste kontakta Tele2 och aktivera din nya hastighet och din nya TV-anslutning. Men du behåller din router och din TV-box sedan tidigare.

Om du inte aktiverar kommer du att få behålla den gamla hastigheten och TV-anslutningen.

Du kommer att få ytterligare information om ändringarna i anslutningen efterhand som det blir aktuellt, bland annat kontaktinformation till Tele2 för aktiveringen.

Har du vårt gruppavtal 
med Tele2?

För att läsa mer - klicka på bilden för att ladda ner en PDF-fil med information.
Det här innebär bytet av nätoperatör för dig

Eftersom du bor i ett hus som redan idag har tillgång till ett öppet bredbandsnät behöver vi göra en omkoppling från ditt befintliga nät hos IP Only till det nya öppna bredbandsnätet från iTUX.

I samband med omkopplingen kommer även din mediabox behöva bytas ut. Vår entreprenör Elektronikhuset kommer kontakta dig när de behöver tillträde till din bostad för att genomföra arbetet.

Så påverkas dina tjänster:

De flesta tjänsteleverantörer som finns i IP Onlys nät finns även hos iTUX. Se iTUX anslutna leverantörer på oppnabredbandsnat.itux.se . Har du någon av dessa kan du behålla din tjänst, vi aktiverar den åt dig i samband med omkopplingen. 

Vad behöver du göra om du är kund hos en tjänsteleverantör som inte finns kvar?

 • Du som är kund hos Arkadia, Microtec eller har TV, telefoni eller företagstjänst från Telia.

  Har du tjänst från någon av ovan leverantörer kommer dessa avslutas i samband med omkopplingen. Du kan istället teckna helt nya tjänster inom TV, bredband och telefoni i det nya öppna bredbandsnätet från iTUX. Vi återkommer i god tid innan omkopplingen hur du går tillväga för att teckna dina nya tjänster. Om du redan nu vill börja titta på vilka leverantörer och tjänster som finns kan du gå in på hemsidan oppnabredbandsnat.itux.se.

 • Du som har bredbandstjänst från Telia.
  Har du bredbandstjänst från Telia kommer denna att kunna bytas till en Halebop-tjänst vid omkopplingen. För frågor gällande detta ta kontakt med Telia/Halebop.

Hit kan du vända dig om du har frågor redan nu:

iTUX driver det öppna bredbandsnätet. Om du har frågor om tjänster och utbud: gå in på oppnabredbandsnat.itux.se . Där hittar du alla tjänsteleverantörer och deras kontaktuppgifter.

Om du har allmänna frågor om det nya öppna bredbandsnätet och hur det kommer att påverka dig som boende kan du kontakta iTUX direkt genom att mejla info@itux.se eller ringa iTUX kundsupport på 0771-40 70 77.

Välkommen till vårt nya öppna bredbandsnät från iTUX!

Vi i Stenshults fibernät kommer även att fortlöpande försöka förmedla vad som händer på vår hemsida www.stenshultsfiber.se.

Har du funderat på att byta till föreningens gruppavtal med Tele2?

När vi byter till iTUX kommer föreningens gruppavtal att innehålla:

 • Bredband 250. D.v.s. max. 250 Mbit/s både ut och in.
 • TV Silver Flex 22 kanaler + 8 du väljer själv (och kan byta månadsvis).
 • Telefoni BAS. Samtalkostnad tillkommer.

För detta betalar man per månad 225 kronor inkl. moms.

Nätavgift 125:- inkl. moms tillkommer för alla anslutningar.

Har du Öppet nät?

För att läsa mer - klicka på bilden för att ladda ner en PDF-fil med information.

Kom gärna tillbaka till denna sida senare - vi uppdaterar den efterhand som arbetet med bytet fortsätter.