Rapport om läget

På årsmötet hölls information från IP Onley och Boxer därefter så skickades det ut tjänsteavtal via våra områdesansvariga med önskemål om svar den 18 juli.

I område Djurhult så blev det förseningar där tiden sattes till den 31 juli. Read more

Läs mer!

Ordföranden har ordet

Vill först hälsa alla välkomna till en ny hemsida som är ett led i att anpassa till de nya tjänster vi kommer att få tillgång till.

Sidan kommer att uppdateras under midsommar helgen

Vi har klart ett trippelerbjudande som Read more

Läs mer!