Nu har vi Com Hem som gruppavtalsleverantör. Men det var inte helt utan problem att byta...

Det var cirka 65 medlemmar som ville byta från sin gamla tjänsteleverantör till Com Hem istället. Men det höll på att bli ett besvärligt byte!

Klockan 16.10 ungefär klipptes den gamla anslutningen av (förmodligen av IP-Only) den sista september. Så bara det var ju egentligen fel, eftersom oktober inte hade inträffat ännu.

Sedan dröjde det åtskilliga timmar in i oktober innan allt kom igång igen. Först fick vi veta av Com Hems support att alla som skulle byta var tvungna att felanmäla sin anslutning. Det gick vi inte med på, så efter åtskilliga telefonsamtal av både Christer och Björn blev så småningom resultatet att Com Hem skulle använda sig av de listor vi redan för flera veckor sedan distribuerat till dem. Detta ansåg vi som självklart!

Så ungefär vid lunchtid 1 oktober började allt fungera som det skulle.

Det finns en "detalj" som dock är viktig - Com Hems support rekommenderar att TV-boxen ska anslutas till mediaomvandlaren och inte till routern. Detta gäller dem som är nya Com Hemanvändare. Man kan lätt bli konfunderad om man läser installationsanvisningen, där det bl. a. står att den ska anslutas till routern. Gör inte det, för då fungerar det sämre eller inte alls.

Vi hoppas nu att alla som är inblandade i bytet fått sin internetanslutning och sin digital-TV att fungera. Om inte - ta kontakt med Christer eller Björn för att få hjälp!