Det var det här med håltagning…

Hålet behöver vara minimum 9 mm...
Hålet behöver vara minimum 9 mm…

Här visar vi den fiberkabel som ska kopplas mellan mediaomvandlaren och kopplingsdosan på utsidan.

Då vi får många frågor om hur stort hålet måste vara för att komma in med kabeln och hur stor kontakten är, så hoppas vi att bilden illustrerar detta. Kontakten är ca 9 x 9 mm, så gör helst hålet något litet större för att kunna få in fiberpatchkabeln utan problem.

Det är en bra metod att borra ett 16 mm hål från utsidan snett uppåt och trycka igenom ett 16 VP rör, sedan kapa det jämns med in och utsidan. VP rör är ett plaströr som elektriker använder för att dra kabel i inuti väggar. Om man bara borrar kan det bli svårt att föra igenom fiberkabeln genom isoleringen och hitta hålet på andra sidan.