Empower i konkurs

Detta hände för ett tag sedan, men bör förmedlas till våra medlemmar för kännedom (saxat från Empowers hemsida):

Styrelsen för Empower AB och Empower Industry AB har den 28 april 2017 inlämnat ansökan om konkurs till Södertörns tingsrätt.

Till konkursförvaltare har tingsrätten utsett advokat Jenny Hildén vid Advokatfirman Nova AB. Eventuella frågor avseende konkurserna mailas företrädesvis till konkursförvaltaren empower@nova.se.

Detta innebär i klartext att alla garantiåtaganden som vår entreprenör Empower hade gentemot vår förening nu har upphört. Det bör inte ha så stor betydelse, eftersom garantitiden snart har löpt ut ändå.

Den fordran som Empower sade sig ha gentemot vår förening är nu förhoppningsvis överspelad. Den fordran som föreningen hade gentemot Empower är likaledes överspelad.

På det stora hela har vår förening kommit helskinnad ur detta.

Läs även på Empowers hemsida HÄR.