Fiber till Jättesås/Vassbo och blåsning av fiber i nätet!

Nedgrävning på tomten
Nedgrävning på tomten

Vecka 40 börjar vi gräva fiber i området kring Vassbo med start i Jättesås. Det är viktigt att alla hjälper till.

Prata med grannar om att vara med, berätta för områdesansvariga om var ni har ert avlopp, dräneringar eller annat kan påverkas av grävningen. Det är viktigt att vi gör detta tillsammans.

Fiberblåsning.
Vi planerade att påbörja blåsning av fiber i början av september. Tyvärr har vi inte kunnat starta blåsning på grund av oklarheter med Uddevalla energi. Vi hoppas att detta löser sig och att vi kan påbörja arbetet så snart som möjligt. Vi återkommer när vi vet mer.

Siv Torstensson, ordförande