Fibernyheter inför sommaren

Så har sommaren anlänt med både blöta och torka. Vi får dock hoppas att det blir en ”normal” sommar – utan både extrem torka eller extrem blöta.

Just nu håller vi på med ev. fibersättning av fastigheter mellan riksväg 44 (motorvägen) och gamla riksväg 44 vid Salekärr. Arbetet har kommit ganska långt vad gäller projektets uppstart förberedelsemässigt, men har nu stoppats, förhoppningsvis tillfälligt, eftersom länsstyrelsens kassa avseende detta projekt är tom.

Det innebär i förlängningen att även en av våra blivande anslutningar i Tålleröd har fått gå i vänteläge, eftersom det där är en lång grävning som måste göras och den kostar en del.

Beträffande några andra blivande anslutningar längre ner i Tålleröd och Ryra pågår projektering. Detta projekt kommer föreningen att dra igång trots länsstyrelsens pengabrist, då vi i styrelsen inte tror att det blir dyrare än att vi med god marginal klarar det ekonomiskt. Åtminstone tre av dessa medlemmar har väntat onödigt länge på sina anslutningar p.g.a. problem med markupplåtelse. Detta är nu löst och arbetet kan fortsätta.

Fiberpatchar i nodhuset.
Fiberpatchar i nodhuset. (Bild: Christer Pettersson. ©)

Vi har även ytterligare några nya medlemmar och anslutningar på väg in i föreningen, eftersom det bland annat byggs en del nya hus.

Föreningen har nu fått ledningsrätt för merparten av sitt nät. Det återstår några små sträckor utanför Uddevalla kommun, men arbetet med att ordna detta pågår.

Snart har vi haft anslutning via IP-Only i fem år. Under denna tid har det mestadels varit problemfritt, med undantag från att Boxer som tjänsteleverantör hade problem med TV-distributionen. Numera har föreningen Com Hem som avtalsleverantör istället och det har hittills fungerat bra.

IP-Only har under resans gång bara haft ett par större störningar. Dels en DDOS-attack för några år sedan som nära nog släckte nätet, dels ett större avbrott 1 maj i år beroende på ett sabotage på stamfiber mellan Ljungskile och Göteborg. Här var det koppartjuvar som helt sonika kapade av en lång bit av fiberkabeln och tog den med sig. De måste ha blivit besvikna över att det bara var glasfiber i kabeln och inte ett uns koppar… men linan låg tack vare detta nere en hel dag innan den var reparerad.

Det väcker frågan om redundans i nätet, som visade sig vara mindre bra. Vi i föreningen jobbar med detta problem – själva har vi förberett och gjort klart för att kunna koppla in en redundans i vårt eget nät, men det brister hos leverantörerna. Vi får hoppas att statsmakterna tar tag i problemet eftersom det rör sig om samhällskritiska system som bara måste fungera.

Vi fortsätter med vårt arbete och önskar samtidigt alla en bra sommar!

Styrelsen för Stenshults fibernät ek. för.

Fotnot: Redundans = dubbel eller flerdubbel uppsättning av viktiga komponenter för att utrustningen ska fungera även om något går sönder