Fortfarande fel med anslutningen…!

Just nu är det problem igen med TV via Com Hem för ca 20 medlemmar. Tv-mottagning lägger ner. Videodata saknas. Mediaomvandlaren måste startas om. Ibland hjälper inte det, utan kundsupporten måste kontaktas. 

Vissa av våra medlemmar som inte har Com Hem blir även utslängda och hamnar på IP-Onlys portal. Då får man ringa sin leverantörs kundservice.

När man ringer kundsupporten om TV:n kan de inte se något fel. Det hjälper en stund att starta om medieomvandlaren. Men TV:n slutar fungera efter en stund ändå – bilden fryser.

Felet gäller förmodligen inte alla som har Com Hem.

Felavhjälpning pågår, vi får se när vi får ett besked om felets art.

Uppdaterat 22:27.

Uppdaterat 5 okt 07:20:

IP-Only felsöker just nu. Felet verkar ligga hos dem och inte hos Com Hem.

Uppdaterat 5 okt 16.00:

Vi har nu ungefär 20 medlemmar men Com Hem som fortfarande upplever problem. Com Hems support kan tydligen inge göra mer utan att varje medlem tar kontakt med 90 222 för att få hjälp.
Com Hems support säger:

Om några kunder fortfarande upplever ett problem, eller har ytterligare problem med sina tjänster rekommenderar vi att de själva ringer in till vår kundservice. Utan att slutkunden själv ringer in kommer vi inte att kunna hjälpa till på ett bra sätt.

Det innebär att man måste ringa till 90 222 för att få hjälp!

Om det fortfarande inte fungerar – kontakta oss!