Glöm inte meddela var dosan ska sitta!

Dosan är helt tät rätt monterad
Dosan är helt tät rätt monterad

 

Eftersom vi fått några nya områden söder ut i vårt  område går vi ut med en påminnelse! Glöm inte meddela var fiberboxen, där övergången till mediaomvandlaren sker, ska sitta! 

Vi har skickat ut en påminnelse tidigare, så denna gäller bara er som inte meddelat var den ska sitta än.

Länk till sidan där man anmäler detta finns HÄR.

Hur dosan kommer att monteras kan man se HÄR.

Nedgrävning av slang på tomt.
Nedgrävning av slang på tomt.

Dosan är IPV-klassad och helt tät rätt monterad – så borra inte hål i den – eftersom fiberövergången då kan äventyras av fukt och damm som kommer in.

Vi påminner även om att fiberslangen måste grävas ner av varje enskild medlem på privat mark. Det gör inte föreningen. Om slangen är framdragen till tomtgränsen är det viktigt att den grävs ner snarast möjligt och att slangänden kommer upp i dagen där dosan ska sitta.

Provblåsning av fiber.
Provblåsning av fiber.

Så en liten komplettering. Vi har tidigare berättat om provblåsning av fiber. Läs gärna det inlägget HÄR. Vi kan meddela att man vid detta tillfälle blåste fiber till åtta fastigheter. Tyvärr var det stopp i slangen vid två. Detta får åtgärdas innan fibern är framme vid huset.

Arbetet fortsätter idogt.