Grävning vid Hästhagevägen och Ryra

Grävning vid Hästhagevägen
Grävning vid Hästhagevägen

Nu har arbetet med grävningen vid Hästhagevägen satt igång – näst på tur står Ryra. 

Nu under vecka 44 gräver man i nedre delen av Hästhagevägen.

Vägen kommer att vara farbar under tiden som arbetena pågår, men räkna med att det ibland kan bli vissa väntetider.

Vi hoppas på förståelse för detta.