Här kommer en sammanfattning om vad som gäller just nu:

Efter senaste styrelsemötet kom det fram några saker som bör förmedlas till alla medlemmar. Läs och gör åtgärd efter vad som är tillämpligt:

  • PRIORITERING: Återkom snarast om det är någon markägare som ska ”så” på sina åkrar och som därmed behöver prioriteras i fråga om grävning.

 

  • OBS! Empower gräver fram till tomtgräns – fram till av markansvarig utsatt markeringspinne – d.v.s. ingen grävning på tomtmark.

 

  • På ”markeringspinnen” ska det gärna noteras hur många meter slang som behövs fram till ”ingången i huset” för att undvika skarvning. Det är viktigt att fastighetsägare talar om och gärna tydligt märker ut om det finns avlopp, dräneringar, värmeanläggningar eller andra tänkbara hinder på eller fram till tomtmark för att minimera risk för att gräva sönder dessa.

 

Fiber med kabelnät lägges i gräsmatta
Fiber med markeringsnät lägges i gräsmatta
  • Nedläggning av slang på tomtmark ska vara klar senast under juli månad, då blåsning av fiber planeras ske i augusti. Om ändringar i tidsplanen uppstår meddelar vi detta. Vi meddelar också var stammen kommer att gå.

 

  • Kabelskydd: I den mån det behövs kabelskydd på tomtmark (uppfart eller liknande) bekostas den av fastighetsägaren. Kabelskyddet kan vara en ”vattenslang” (32 eller 40 diameter) och denna slang kan grävas ner så snart som möjligt. Vid nedgrävning enbart i gräsmatta behövs i normalfallet ingen skyddsslang.

 

  • Fiberslang på tomtmark och markeringsnät bekostar föreningen (men alltså inte skyddsslang på tomtmark). Markeringsnätet kommer att delas ut vid separata datum på Stenshults IF då detta är stöldbegärligt gods. Vi återkommer om detta.

Så nu fortsätter arbetet. Planeringen fortsätter också, eftersom den slutgiltiga dragningen ännu inte är helt fastställd på alla platser.

Styrelsen