Kallelse till årsmöte 6 maj!

Vi kallar till årsmöte för Stenshults fibernät ekonomisk förening

  • måndag, den 6 maj kl.19:00

Platsen blir som vanligt hos Stenshults IF (klicka för karta)
Stenshult 810, 451 92 Uddevalla. 

Ladda ner stadgeenlig föredragningslista som PDF-fil HÄR!

Årsbokslut och verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen före mötet.

Väl mött den 6 maj.

Styrelsen