Lägesrapport 4 september

Ännu en vecka har gått och under veckan så har vi i måndags träffat de fem hushållen i Sågen. Vi diskuterade alternativ för att lösa inkoppling. Vi kom fram till att undersöka att koppla upp via Stadsnätet och på detta sätt få en lösning. Jag har kontaktat Uddevalla Energi under tisdagen och fått ett förslag. Träffade sedan Boxer i Göteborg för att se om vi kunde hitta en lösning. Har även varit i kontakt med IP Only som tycker det är ett bra förslag. Det som nu saknas är svar från Boxer och ett styrelsebeslut.

Vi håller på med att få till en ny ledning över Listaskogen till Lane Ryr för att öka säkerheten i nätet detta i samarbete med kommunen det har under veckan även kommit intresse från boende utmed den nya sträckningen om inkoppling och medlemskap.

Reparationen av skadad Kabel vid Hogane påbörjades i tisdags men stötte på problem då det visade sig vara brister i skarvningar på kanalisationen detta har skapat extrakostnader och förstört tidplanen. Men i dag har stamfibern kommit på plats och svetsning påbörjas under måndagen då stammen är klar kommer några kundfiber att blåsas. Detta innebär att skadan kvarstår in i nästa vecka men under nästa vecka är det klart.

Empower har lagat en del felaktigheter i område Rosseröd/Stenshult som är det område som är mest klart. Det är mycket viktigt att alla rapporterar status till områdesansvarig. Det har även utförts ODR mätningar i nya stamledningar.

Vid träffen med Boxer i Göteborg så kom vi överens om att jag kompletterar våra listor med ytterligare information och detta översändes under torsdagen. Under nästa vecka kommer Boxer via telefon att kontakta alla boende. Detta är då viktigt för att få klart med portering av telefon och ev tillval direkt efter detta kommer ni att få router mm från Boxer.

Trafiktillståndet för TA planen saknas ännu. Orsaken sägs vara överbelastning hos trafikverket. Men på måndag kommer Empower att påbörja inkopplingen vid brukshundsklubben. Det skall grävas ned en kabelbrunn läggas kanalisation till föreningens nät och fiber sätta denna del. Detta utförs under nästa vecka och om turen och viljan är på vår sida finns det möjlighet att det blir klart i slutet av nästa vecka.

Så var nu vaksam på hemsidan för det närmar sig upptändning.

Conny