Lägesrapport

Hej Alla
Vi går i väntan på att få trafikverket att godkänna TA planen
Första ansökan till Trafikverket lämnades i början av maj Det är Empower som fått uppdraget av IP Onley att ansluta oss vid brukshundklubben
Positivt svar kom sista veckan i juli då kunde TA plan upprättas denna lämnades in för godkännande av Trafikverket. Vi har ännu inte fått svar men enligt Empower skall svaret förhoppningsvis komma denna veckan.

Fiber stammen som Uddevalla Energi ansvarar för är färdig och inkopplad
Skadan som uppstod vid grävningsarbete den 16 juni kommer att lagas under nästa vecka och är färdig senast på fredag 4 sept. Det har varit struligt med ansvarsfrågan och nu går vår försäkring in och tar skadan som kommer att lagas av Fyrstads El.
Detta innebär att alla boende söder om skadan vid Hogane får kontakt med noden senast fredag 4 sept. Och då måste det kollas att ni får kontakt med noden meddela fel omgående till områdesansvarig.

Noden är driftsatt och alla ombedes att omgående ge områdesansvariga besked om funktion.
I dag har vi haft besiktning av Länsstyrelsen och överlämnat dokumentation och handlingar. Besiktningen har gått bra så vi har en godkänd entreprenad och då kommer vi att få den sista delen av bidraget från Jordbruksverket.

Det har även varit många samtal och möten för att försöka hitta lösningar och alternativ för att lösa förbindelse till boende i Sågen.
Det har under veckan kommit förslag på lösningar och jag träffar på måndag Uddevalla energi på nytt.

Förbindelse till Lane Ryr är under upphandling och jag får in anbuden i morron. Det är en förbindelse mellan Listaskogen och Raknebo.
Annika Lilja tar under veckan kontakt med boende och markägare
sedan går vi in i en projekteringsfas för utförande vi skall under motorvägen och järnvägen för att komma fram. Detta är ett projekt som drivs i samarbete med kommunen.
Detta innebär att vi får kommunikation med Lane- Ryr Fiber.

Vi har även en förstudie på förbindelse från Ekeberg till Väne Ryr och Öresjö.
Vi tittar då även på att vi ansluter vår förening till Ekeberg.
Detta blir i så fall ett samarbetsprojekt mellan föreningarna

Conny

5 thoughts on “Lägesrapport”

 1. Är alla dessa förbindelser något vi som bor i ”färdiga” områden som endast väntar på anslutningen vid hundklubben måste vänta på innan fibern är igång?

  Vad händer efter svaret från trafikverket, hur lång tid tar då den anslutningen att färdigställa?

 2. Hej!

  Ni svänger er med fikonspråk….
  TA plan… man undrar… säkert är det viktigt… men vad är det?
  Innebär er senaste uppdatering att tändning i nätet är en vecka bort, eller kommer arbetet med att ansluta oss börja då och slutföras…. när???

 3. Hej Igen!
  Eftersom jag inte fick något svar sist, dristar jag mig till att omformulera refrasera
  och bidra till er kunskap.
  TA plan syftar till den plan för trafikanordning som trafikverket har att godkänna när jobb ska utföras i vägnätet.
  Kanske är det bara jag som inte förut haft koll på vad TA plan avsåg, eller kanske är det så att kunskapen om termen
  varit okänd utanför entreprenörens väggar, i vart fall är numera både jag och du som läser detta upplysta om att det ingalunda
  har med TrafikAvtalet mot Boxer att göra.
  Min undring om tidsaspekten kvarstår emellertid med oförminskad kraft, hur lång tid är det frågan om för jobbet att ansluta vid brukshundsklubben sedan trafikverket godkänt planen?
  Vågar ni ens göra utfästelse om att det ska vara tänt innan nyår?

  MVH
  Torbjörn

 4. Hemsidan uppdateras inom 9 min och då kan du se att Emower börjar gräva på måndag för att få klart allt som går i väntan på att vi får svar från trafikverket. när vi sedan fått svaret så tar det bara några dagar 3-5 så är det klart.
  Conny

 5. Hej Föreningen har tecknat avtal med IP Oenly som beställt inkoppling på riksnätet detta skall ske vid brukshundklubben
  för att få lov att ställa upp en lastbil med en stark kompressor som skall stå på vändfickan för grusbilarna vid Bratteröd kravs först ett trafiktillstånd ansökan lämnades in av Empower i maj och svaret kom i slutet på juli. Därefter upprättades en Trafik Plan som skickades till trafikverket för godkännande. Empower hade hoppats på svar förra fredagen men det saknas ännu. På måndag påbörjas inkopplingsarbetet vid brukshundklubben
  så du får titta på hemsidan för senaste nytt. Boxer kan inte påverka eller trycka på.

Comments are closed.