Liten prishöjning för Com Hem-anslutna

Vi meddelar att vi från och med kvartal 2 2020 nödgas göra en liten prishöjning för avtalskunder som har Com Hem via föreningens avtal.

Höjningen blir 7:50 per månad inklusive moms, alltså från 282,50 kr/månad till 290 kr/månad.

Orsaken är att Com Hem har nödgats höja sina avgifter efter att IP-Only har höjt sina tariffer gentemot Com Hem.

Vi hoppas att alla har full förståelse för detta, eftersom det ligger helt inom ramen för vårt gällande avtal med Com Hem.

Styrelsen

Ordinarie årsmöte i Stenshults fibernät ekonomisk förening är bestämd till den 4 maj 2020. Platsen är preliminärt Stenshult IF:s klubblokal och tiden kl. 19.00.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga och också skickas ut via mejl stadgeenlig tid.

Välkommen!

Vi reserverar oss för att Coronaviruset COVID-19 kan ställa till det tidsmässigt. I så fall kommer årsmötet att senareläggas.