Liten prishöjning för Com Hem-anslutna

Vi meddelar att vi från och med kvartal 2 2020 nödgas göra en liten prishöjning för avtalskunder som har Com Hem via föreningens avtal.

Höjningen blir 7:50 per månad inklusive moms, alltså från 282,50 kr/månad till 290 kr/månad.

Orsaken är att Com Hem har nödgats höja sina avgifter efter att IP-Only har höjt sina tariffer gentemot Com Hem.

Vi hoppas att alla har full förståelse för detta, eftersom det ligger helt inom ramen för vårt gällande avtal med Com Hem.

Styrelsen