Nodhus klart. Kolla din anslutning.

Nu har nodhuset i Stenshult bestyckats och de aktiva komponenterna har aktiverats. Varje fastighets fiberledning har kopplats mot en port. Om ni nu sätter i er spänningsadapter som matar mediaomvandlaren så kan ni se att en länk är etablerad mot switchen i nodhuset.

Detta indikeras med att dioden märkt WAN är tänd och lyser grönt.

Om ni mot förmodan inte har grön indikering för Power och grön för WAN så har vi ett problem.

Det kan vara avbrott på vägen i någon skarvkontakt eller annan anslutning.

Om ni inte fått WAN indikeringen så kontakta er områdesansvarige så vi kan åtgärda orsaken innan nätet snart öppnas för aktiv kommunikation.

Vi har ännu inte fått slutfört grävning och fiberblåsning vid brukshundsklubben. Det är där som vi i ett första skede ansluter vårt fibernät mot omvärlden. Arbetet ligger i närtid och tar ett par dagar att genomföra. Vi har dock idag 18 augusti inget datum för start av jobbet.