Nu är bytet till Com Hem igång

Nu är bytet till Com Hem igång för dem som anmält att de vill byta tjänsteleverantör. Även bytet till öppet nät för dem som valt detta är på gång.

Vi har ännu inte fått något tidsschema av Com Hem, men återkommer om detta så snart det finns ett.

När bytet är genomfört kommer fördelningen av tjänsteleverantörer hos medlemmarna att se ut så här i vår förening:

  • Boxer 68
  • Com Hem 139
  • Öppet nät 44
  • Inga tjänster nu 9

Angående tidsschemat hoppas vi att allt ska vara klart i mitten av hösten.

Som medlem behöver du inte göra något tillsvidare, utan avvakta information från föreningen.