Nu är vi en bra bit på väg med VÅR förening!

Man kan laga vägen själv...
Man kan laga vägen själv…

Hej alla medlemmar i Stenshults fibernäts ekonomiska förening!

Nu har arbetet med VÅRT fibernät kommit en bra bit på väg. Vi har haft en fantastisk sommar vilket underlättat grävarbetet under sommarmånaderna. Just nu har vi däremot drabbats av mycket regn, ofta i samband med åska vilket kan försvåra grävningen, särskilt om grävningen sker i grusvägar.

Vi ber er att ha förståelse för att det kan uppstå olägenheter i samband med kraftiga skyfall och om möjligt avvakta resultatet tills dess att vattnet hunnit rinna undan så att vägen satt sig igen. Kanske kan ni själva rätta till vägen med en spade eller kratta där så behövs.

Det kan även finnas sättningar i en väg som vi grävt tidigare i sommar, där vi kan behöva fylla på nytt grus. Kontakta i så fall områdesansvarig i ert område.

Vi vill påminna om att det är VI TILLSAMMANS, alla vi fastighetsägare som bestämt oss för att vi vill ha fiber, som bygger och bekostar fibernätet, inte någon annan”. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt där vi kan.

Varje gång vi begär att vår entreprenör ska komma tillbaka och rätta till en väg efter ett oväder innebär det extra kostnader och det är kostnader som vi tillsammans måste stå för, inte någon annan. Så om ni kan hjälpa till med en kratta eller spade där så behövs, är det ett bra sätt att delta i arbetet med att bygga vårt fibernät.

 

Hälsningar från
Administrativa gruppen