Nu börjar vi bygga fiber på allvar.

Då våren är tidig har vi nu startat grävarbetet av vårt egna fibernät. Samförläggningen med Uddevalla Energi är slutförd vilket inneburit att vi är klara med ca 90 % av grävarbetet i Fagerhult, Djurhult och delar av Stenshult. Två grävmaskiner och tre personer kommer nu att ta sig an grävning fram till tomtgräns med start att färdigställa Stenhult/Djurhult. Områdesansvariga jobbar flitigt med att kontakta alla i området, både markägare och medlemmar. Medlemmar kontaktas för att prata om var fibern lämpligast kan lämnas vid respektive tomtgräns och markägare angående var fibern kan förläggas. Vi är många medlemmar så alla har ännu kanske inte blivit kontaktade men tag gärna kontakt själva för att på så sätt hjälpa till med arbetet.

Kontaktuppgifter till områdesansvariga hittar man på hemsidan.

Grävning på egen fastighet
Inom kort kommer vi att lägga ut information om hur ni ska gräva på egen tomt och vad som gäller. Vi håller just nu på att ta fram ett lämpligt material för detta.

Tjänsteutbud
Upphandling av KO kommunikationsoperatör är klart om en månad och då kommer vi att kunna berätta mer om vilket tjänsteutbud som vi kommer att kunna erbjudas.

Vi kommer att kalla till medlemsstämma när upphandlingen är klar för att diskutera och besluta om upplägget/utbudet.

Hälsningar Styrelsen