Nu har vi Com Hem som leverantör

Nu har vi Com Hem som gruppavtalsleverantör

Men det var inte helt utan problem att byta… Det var cirka 65 medlemmar som ville byta från sin gamla tjänsteleverantör till Com Hem istället. 

Men det höll på att bli ett besvärligt byte! Klockan 16.10 ungefär klipptes den gamla anslutningen av (förmodligen av IP-Only) den sista september. Så bara det var ju egentligen fel, eftersom oktober inte hade inträffat ännu.

Sedan dröjde det åtskilliga timmar in i oktober innan allt kom igång igen. Först fick vi veta av Com Hems support att alla som skulle byta var tvungna att felanmäla sin anslutning. Det gick vi inte med på, så efter åtskilliga telefonsamtal av både Christer och Björn blev så småningom resultatet att Com Hem skulle använda sig av de listor vi redan för flera veckor sedan distribuerat till dem. Detta ansåg vi som självklart! 

Så ungefär vid lunchtid 1 oktober började allt fungera som det skulle. Det finns en “detalj” som dock är viktig – Com Hems support rekommenderar att TV-boxen ska anslutas till mediaomvandlaren och inte till routern. Detta gäller dem som är nya Com Hemanvändare. Man kan lätt bli konfunderad om man läser installationsanvisningen, där det bl. a. står att den ska anslutas till routern. Gör inte det, för då fungerar det sämre eller inte alls. 

Vi hoppas nu att alla som är inblandade i bytet fått sin internetanslutning och sin digital-TV att fungera. Om inte – ta kontakt med eller för att få hjälp!

Läs mer

Nu måste du till anmäla till Com Hem! Annars slutar din access att fungera!

PÅMINNELSE!

Nu måste du anmäla till Com Hem om du ska ha internet kvar! Nu är det mycket hög tid att anmäla till till Com Hem! Så har du ännu inte gjort det riskerar du att bli utan internet! Boxer slutar att fungera 1 oktober och har du den tjänsteleverantören blir du utan internet efter månadsskiftet! Alla som anmält byte till oss i föreningen måste också bekräfta detta till Com Hem genom att ringa dem! Om du inte gör detta blir du alltså utan internetuppkoppling i och med månadsskiftet september – oktober om du har Boxer som tjänsteleverantör just nu! Kontakta Com Hem via Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20. Det är viktigt att man talar om att man är medlem i Stenshults fibernät ekonomisk förening. Man kan också surfa till och följa instruktionerna. Det bästa är dock att ringa! Vi behöver få en bekräftelse från dig som medlem att du har kontaktat ComHem så att vi får en bekräftelse på att alla beställer snarast! Mejla till eller använd formuläret . Ange namn, fastighetbeteckning och att du har gjort anmälan. Hur standardavtalet ser ut kan man se genom att klicka i bilden ovan, eller .

Läs mer

Nu är det dags att anmäla till Com Hem!

Nu är det dags för

de sista medlemmarna att byta till Com Hem! Alla som anmält byte till oss måste också bekräfta detta till Com Hem! Kontakta Com Hem via Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20. Det är viktigt att man talar om att man är medlem i Stenshults fibernät ekonomisk förening. Man kan också surfa till och följa instruktionerna. Det bästa är dock att ringa! Vi behöver få en bekräftelse från dig som medlem att du har kontaktat ComHem så att vi får en bekräftelse på att alla beställer snarast! Mejla till eller använd formuläret . Ange namn, fastighetbeteckning och att du har gjort anmälan. Hur standardavtalet ser ut kan man se genom att klicka i bilden, eller .

Läs mer

Risk för avbrott på internet!

På grund av den pågående

skogsbranden vid Bratterödsmotet och angränsande områden är det osäkert hur länge vår internetanslutning i föreningen fungerar! För att inte riskera olyckor i samband med släckningsarbetet har strömmatningar genom brandområdet kopplats ifrån. För närvarande arbetar vår nod med batteridrift, vilket gör att batteridriften för internetanslutning har ungefär 2 timmar kvar nu ca kl. 18:30 innan den slocknar. Vi får hoppas att strömmen kommer tillbaka innan dess!

Läs mer

Strömmen tillbaka!

Vårt nodhus har

en bra batteribackup – det fick vi handgripligen erfara i kväll. Strömmen försvann kl. 16.50 på grund av skogsbranden i Bratteröd och kom tillbaka 19.30. Under denna tid fick vår batteribackup klara strömförsörjningen till internet. Det gick strålande! Vid en kontroll av att allt fungerar kl. 20.00 befanns att inga larm hade gått och att laddningen efter avbrottet

fungerade precis som den skulle. Strömmen var alltså borta nästan tre timmar, men allt i nodhuset fungerade tack vare våra utmärkta batterier.

Läs mer

Årsmötet avklarat!

Så har vi haft ordinarie

årsmöte i föreningen den 7 maj. Tyvärr var det inte så många av våra nästan 300 medlemmar som hade infunnit sig, men vi var i alla fall tillräckligt många för att ta de beslut som krävdes. Så här blev det. Conny Magnusson omvaldes som ordförande på 1 år. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs. Björn Tellow 1 år kvar. Ann-Marie Genne 1 år kvar. Christer Pettersson 1 år kvar. Lisbet Andersson 2 år nyval. Till suppleant i styrelsen utsågs. Åke Jakobsson – omval 1 år. Till revisorer utsågs. Yngve Karlgren – omval 1 år. Arne Edvardsson omval 1 år. Till revisorssuppleant utsågs. Ann-Sofie Nilsson- omvaldes på 1 år. Till valberedning för 2018 utsågs. Marcus Jakobsson, sammankallande. Annika Brohammer Lönngren. Ledamöter som avgått. Börje Lindqvist, styrelsen. Åsa Stenström, styrelsen. Kent Eriksson, valberedningen. Kontaktuppgifter finns under.

Läs mer

Nyheter från Stenshults fibernät ekonomisk förening

Verksamhetsåret har flutit på med en del turbulenta händelser, som förhoppningsvis fått vårt nät att fungera bättre hemma hos våra medlemmar. Det som hände var att efter Com Hem köpte Boxer fick vi erbjudande om att under löpande avtalstid få byta tjänsteleverantör från Boxer till Com Hem. Nästan 140 medlemmar valde det alternativet och fick på köpet möjlighet att se lokal-TV via nätet. Boxer har när detta skrivs ännu inte lyckats lösa problemet med att visa rätt lokal-TV i sitt nät. Föreningens avtal med Boxer löper ut nu i höst och är uppsagt från vår sida. Vad det blir istället efter hösten förhandlar vi om just nu, men det är väl inte helt omöjligt att Com Hem kommer in istället. Men det är som sagt inte färdigförhandlat ännu. När avtalstiden går ut är det även fritt fram för dem av oss som haft Boxer att välja tjänsteleverantör efter eget tycke. Man kan ju välja ”Öppet nät” eller det som föreningen kommer att erbjuda. Vi har även haft problem med anslutningen både vad gäller TV och internet hos ett fåtal av våra medlemmar. Både Boxer och Com Hem ”slirade” en del med supporten, vilket inte är acceptabelt. Det vore därför mycket bra om vi i styrelsen snabbt får reda på om det är några problem. Använd gärna formuläret på hemsidan och tala om där för oss vad som är fel. Gärna i samband med att problemet felanmäls hos respektive support. Om kontakt med nätet saknas går det naturligtvis också bra att ringa till någon i styrelsen. Några nya medlemmar har också anslutit sig till föreningen efter husbygge etc. Nätets stabilitet kommer att förbättras när vi får vår redundans (alltså flera anslutningsmöjligheter till omvärlden) klar. Då kan vi klara ett avbrott i stamnätet och ändå ha ett fungerande nät kvar. Vi har också fortfarande problem med några markägare som stoppar inkoppling av fiber i några fastigheter. Men vi jobbar med detta och har uppbackning av kommunen i ärendet. En nyhet som inte är riktigt officiell ännu är att Telia (Skanova) inom en snar framtid kommer att börja riva kopparnätet i vårt område. I Lane Ryr är det redan rivet. Det aktualiserar i allra högsta grad behovet av att ha en fiberanslutning framdragen till bostaden, så man kan använda IP-telefoni istället. Alternativet blir annars någon form av trådlös (mobil) anslutning, som tidigare har visat sig vara en mindre god lösning i jämförelse med kopparledning. Särskilt som mobilmasterna i grannskapet i stor utsträckning slutar fungera vid strömavbrott, då de saknar batteribackup. Glöm inte boka 7 maj i almanackan. Handlingarna till årsmötet kommer att förmedlas elektroniskt på ett eller annat sätt. Styrelsen önskar alla en bra vår – när den nu behagar infinna sig! Nu är det inte långt kvar till årsmötet, som blir den 7 maj kl. 19.00 i Stenshult IF:s lokaler.

Läs mer

Kom igång och fortsätt med Com Hem

Efter några dagars

problem med överflytt av tjänster till Com Hem så har Com Hem och IP-Only åtgärdat felorsaker. Nu har vi i föreningen inga kända brister eller problem. Internet och TV är igång och telefonflytt pågår. Ni som anmält överflytt av ert gamla telefonnummer har fått ett tillfälligt nummer. Nummerflytt tar 2 veckor pga. ångerrätt. Vill man skynda på aktivering av telefon så kan man ringa 90 222 och be att kundsupporten snabbar på nummerbytet. Com Hem support på hemsidan svarar på många frågor. Om avbrott uppstår på era tjänster, TV, internet eller telefon så är det support på 90 222 som snabbast löser ert problem. Har ni frågor eller problem med att komma igång med Com Hem kan ni skicka frågor till eller sms till 073 761 2424. Rapportera problem eller störningar till fiberföreningen så vi gemensamt kan meddela Com Hem. Det har även varit några få problem med anslutningar via andra tjänsteleverantörer under denna period. Kvarstår problem – eller om det uppstår nya – kontakta din kundsupport. Meddela även oss så vi vet vad som inträffat.

Read More

Avtalet med Boxer är uppsagt!

Föreningens avtal med

Boxer löper ut nu i höst och är uppsagt från vår sida. Styrelsen har därefter efter noga överväganden kommit fram till att Com Hem kommer in som tjänsteleverantör istället. Vi har skickat ut ett meddelande till resterande Boxeranslutna medlemmar, med ett erbjudande att teckna sig för Com Hem eller Öppet Nät. Där saknas ännu en handfull medlemmar som inte bestämt sig hur de vill göra. Om man inte valt hur man vill hantera valet, blir man av med internetaccessen månadsskiftet september/oktober, då Boxer släcker ned hos oss. Vi måste ha framförhållning i detta val, därför var deadline satt till 15 juni. Har du fortfarande inte valt måste du kontakta oss snarast för att kunna byta i tid! OBSERVERA att detta bara gäller dem som fortfarande har kvar Boxer som tjänsteleverantör! Har du en annan leverantör än Boxer, eller redan har valt ny efter Boxer, kan du lämna detta därhän. Nätets stabilitet kommer också att förbättras när vi får vår redundans (alltså flera anslutningsmöjligheter till omvärlden) klar. Då kan vi klara ett avbrott i stamnätet och ändå ha ett fungerande nät kvar. Vi har också fortfarande problem med markägare som stoppar inkoppling av fiber i några fastigheter. Men vi jobbar med detta och har uppbackning av kommunen i ärendet. En nyhet som inte är riktigt officiell ännu är att Telia (Skanova) kommer att börja riva kopparnätet i vårt område under 2019. I Lane Ryr är det redan rivet. Det aktualiserar i allra högsta grad behovet av att ha en fiberanslutning framdragen till bostaden, så man kan använda IP-telefoni istället. Alternativet blir annars någon form av trådlös (mobil) anslutning, som tidigare har visat sig vara en mindre god lösning i jämförelse med kopparledning. Särskilt som mobilmasterna i grannskapet i stor utsträckning slutar fungera vid strömavbrott, då de tydligen saknar batteribackup. Styrelsen önskar en god fortsättning på sommaren! När avtalstiden går ut är det även fritt fram för dem av oss som haft Boxer att välja tjänsteleverantör efter eget tycke. Man kan ju välja ”Öppet nät” eller alltså Com Hem, som föreningen har avtal med.

Läs mer

Fortfarande fel med anslutningen...!

Just nu är det problem

igen med TV via Com Hem för ca 20 medlemmar. Tv-mottagning lägger ner. Videodata saknas. Mediaomvandlaren måste startas om. Ibland hjälper inte det, utan kundsupporten måste kontaktas. Vissa av våra medlemmar som inte har Com Hem blir även utslängda och hamnar på IP-Onlys portal. Då får man ringa sin leverantörs kundservice. När man ringer kundsupporten om TV:n kan de inte se något fel. Det hjälper en stund att starta om medieomvandlaren. Men TV:n slutar fungera efter en stund ändå – bilden fryser. Felet gäller förmodligen inte alla som har Com Hem. Felavhjälpning pågår, vi får se när vi får ett besked om felets art. Uppdaterat 5 okt 07:20. IP-Only felsöker just nu. Felet verkar ligga hos dem och inte hos Com Hem. Uppdaterat 5 okt 16.00. Vi har nu ungefär 20 medlemmar men Com Hem som fortfarande upplever problem. Com Hems support kan tydligen inge göra mer utan att varje medlem tar kontakt med 90 222 för att få hjälp. Com Hems support säger. Det innebär att man måste ringa till 90 222 för att få hjälp! Om det fortfarande inte fungerar – kontakta oss!

Läs mer