Nyheter från Stenshults fibernät ekonomisk förening

MediaomvandlareNu är det inte långt kvar till årsmötet, som blir den 7 maj kl. 19.00 i Stenshult IF:s lokaler.

Verksamhetsåret har flutit på med en del turbulenta händelser, som förhoppningsvis fått vårt nät att fungera bättre hemma hos våra medlemmar.

Det som hände var att efter Com Hem köpte Boxer fick vi erbjudande om att under löpande avtalstid få byta tjänsteleverantör från Boxer till Com Hem. Nästan 140 medlemmar valde det alternativet och fick på köpet möjlighet att se lokal-TV via nätet. Boxer har när detta skrivs ännu inte lyckats lösa problemet med att visa rätt lokal-TV i sitt nät.

Föreningens avtal med Boxer löper ut nu i höst och är uppsagt från vår sida. Vad det blir istället efter hösten förhandlar vi om just nu, men det är väl inte helt omöjligt att Com Hem kommer in istället. Men det är som sagt inte färdigförhandlat ännu.

När avtalstiden går ut är det även fritt fram för dem av oss som haft Boxer att välja tjänsteleverantör efter eget tycke. Man kan ju välja ”Öppet nät” eller det som föreningen kommer att erbjuda.

Vi har även haft problem med anslutningen både vad gäller TV och internet hos ett fåtal av våra medlemmar. Både Boxer och Com Hem ”slirade” en del med supporten, vilket inte är acceptabelt.

Det vore därför mycket bra om vi i styrelsen snabbt får reda på om det är några problem. Använd gärna formuläret på hemsidan och tala om där för oss vad som är fel. Gärna i samband med att problemet felanmäls hos respektive support. Om kontakt med nätet saknas går det naturligtvis också bra att ringa till någon i styrelsen.

Några nya medlemmar har också anslutit sig till föreningen efter husbygge etc.

Nätets stabilitet kommer att förbättras när vi får vår redundans (alltså flera anslutningsmöjligheter till omvärlden) klar. Då kan vi klara ett avbrott i stamnätet och ändå ha ett fungerande nät kvar.

Vi har också fortfarande problem med några markägare som stoppar inkoppling av fiber i några fastigheter. Men vi jobbar med detta och har uppbackning av kommunen i ärendet.

En nyhet som inte är riktigt officiell ännu är att Telia (Skanova) inom en snar framtid kommer att börja riva kopparnätet i vårt område. I Lane Ryr är det redan rivet. Det aktualiserar i allra högsta grad behovet av att ha en fiberanslutning framdragen till bostaden, så man kan använda IP-telefoni istället.

Alternativet blir annars någon form av trådlös (mobil) anslutning, som tidigare har visat sig vara en mindre god lösning i jämförelse med kopparledning. Särskilt som mobilmasterna i grannskapet i stor utsträckning slutar fungera vid strömavbrott, då de saknar batteribackup.

Glöm inte boka 7 maj i almanackan. Handlingarna till årsmötet kommer att förmedlas elektroniskt på ett eller annat sätt.

 

Styrelsen önskar alla en bra vår – när den nu behagar infinna sig!