Avtalet med Boxer är uppsagt!

Föreningens avtal med Boxer löper ut nu i höst och är uppsagt från vår sida. Styrelsen har därefter efter noga överväganden kommit fram till att Com Hem kommer in som tjänsteleverantör istället.  När avtalstiden går ut är det även fritt fram för dem av oss som haft Boxer att välja tjänsteleverantör efter eget tycke. Man […]

Årsmötet avklarat!

Så har vi haft ordinarie årsmöte i föreningen den 7 maj.  Tyvärr var det inte så många av våra nästan 300 medlemmar som hade infunnit sig, men vi var i alla fall tillräckligt många för att ta de beslut som krävdes. Så här blev det:   Ordförande: Conny Magnusson omvaldes som ordförande på 1 år. […]

Nyheter från Stenshults fibernät ekonomisk förening

Nu är det inte långt kvar till årsmötet, som blir den 7 maj kl. 19.00 i Stenshult IF:s lokaler. Verksamhetsåret har flutit på med en del turbulenta händelser, som förhoppningsvis fått vårt nät att fungera bättre hemma hos våra medlemmar. Det som hände var att efter Com Hem köpte Boxer fick vi erbjudande om att […]

Kom igång och fortsätt med Com Hem

Efter några dagars problem med överflytt av tjänster till Com Hem så har Com Hem och IP-Only åtgärdat  felorsaker. Nu har vi i föreningen inga kända brister eller problem. Internet och TV är igång och telefonflytt pågår. Ni som anmält överflytt av ert gamla telefonnummer har fått ett tillfälligt nummer. Nummerflytt tar 2 veckor pga. […]

Fortfarande fel med anslutningen…!

Just nu är det problem igen med TV via Com Hem för ca 20 medlemmar. Tv-mottagning lägger ner. Videodata saknas. Mediaomvandlaren måste startas om. Ibland hjälper inte det, utan kundsupporten måste kontaktas.  Vissa av våra medlemmar som inte har Com Hem blir även utslängda och hamnar på IP-Onlys portal. Då får man ringa sin leverantörs kundservice. […]