Nu har vi Com Hem som leverantör

Nu har vi Com Hem som gruppavtalsleverantör. Men det var inte helt utan problem att byta… Det var cirka 65 medlemmar som ville byta från sin gamla tjänsteleverantör till Com Hem istället. Men det höll på att bli ett besvärligt byte! Klockan 16.10 ungefär klipptes den gamla anslutningen av (förmodligen av IP-Only) den sista september. […]

Nu är det dags att anmäla till Com Hem!

Nu är det dags för de sista medlemmarna att byta till Com Hem! Alla som anmält byte till oss måste också bekräfta detta till Com Hem! Kontakta Com Hem via Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20. Det är viktigt att man talar om att man är medlem i Stenshults fibernät ekonomisk förening. Man kan […]

Strömmen tillbaka!

Vårt nodhus har en bra batteribackup – det fick vi handgripligen erfara i kväll.  Strömmen försvann kl. 16.50 på grund av skogsbranden i Bratteröd och kom tillbaka 19.30. Under denna tid fick vår batteribackup klara strömförsörjningen till internet. Det gick strålande! Vid en kontroll av att allt fungerar kl. 20.00 befanns att inga larm hade […]

Risk för avbrott på internet!

På grund av den pågående skogsbranden vid Bratterödsmotet och angränsande områden är det osäkert hur länge vår internetanslutning i föreningen fungerar! För att inte riskera olyckor i samband med släckningsarbetet har strömmatningar genom brandområdet kopplats ifrån. För närvarande arbetar vår nod med batteridrift, vilket gör att batteridriften för internetanslutning har ungefär 2 timmar kvar nu […]