Nyheter från Stenshults fibernät ekonomisk förening

Nu är det inte långt kvar till årsmötet, som blir den 7 maj kl. 19.00 i Stenshult IF:s lokaler. Verksamhetsåret har flutit på med en del turbulenta händelser, som förhoppningsvis fått vårt nät att fungera bättre hemma hos våra medlemmar. Det som hände var att efter Com Hem köpte Boxer fick vi erbjudande om att […]

Kom igång och fortsätt med Com Hem

Efter några dagars problem med överflytt av tjänster till Com Hem så har Com Hem och IP-Only åtgärdat  felorsaker. Nu har vi i föreningen inga kända brister eller problem. Internet och TV är igång och telefonflytt pågår. Ni som anmält överflytt av ert gamla telefonnummer har fått ett tillfälligt nummer. Nummerflytt tar 2 veckor pga. […]

Fortfarande fel med anslutningen…!

Just nu är det problem igen med TV via Com Hem för ca 20 medlemmar. Tv-mottagning lägger ner. Videodata saknas. Mediaomvandlaren måste startas om. Ibland hjälper inte det, utan kundsupporten måste kontaktas.  Vissa av våra medlemmar som inte har Com Hem blir även utslängda och hamnar på IP-Onlys portal. Då får man ringa sin leverantörs kundservice. […]

Felfunktion på internet via Com Hem avhjälpt!

Vi hade i går fel på anslutningen till Com Hem! När man kopplade in TV-n försvann internet! Felavhjälpning slutförd. Om inget fungerar starta om mediaomvandlaren (där fibern kommer in) – därefter routern. Då bör TV och internet komma igång. Vad detta berodde på vet vi inte just nu, men Com Hem har jobbat intensivt med detta! […]

TV via Com Hem åtgärdat!

Nu ska TV via Com Hem fungera! Vi har fått klartecken från Com Hem att TV via fiber nu är konfigurerat och igång. Strax före kl. 16.00 idag hade man enligt uppgift gjort jobbet klart. Så nu är det bara att plugga in TV-boxen och starta upp. Om det nu inte fungerar – kontakta Christer […]