Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vi har fått följande information från Mats Järnhäll på Boxer, samt att det under eftermiddagen och i kväll varit ett tekniskt fel i utsändningarna av fiber TV.

”TV via fiber (IPTV)

Under dagen har vi råkat ut för ett tekniskt fel som dessvärre slår ut många av våra IPTV-kanaler. Vi arbetar febrilt tillsammans med tillverkarna för att hitta en lösning. Kl 19.00 gjordes en förändring som under 15 minuter påverkade samtliga kanaler. Dessvärre hjälpte inte detta. Just nu fortsätter felsökandet och kommer att fortsätta tills felet är hittat. Mer information kommer under morgondagen.”  

Följande kanaler ska fungera.

SVT1 SE – SVT2 SE- TV4 SE – Kanal 5 SE – Sjuan SE – Kanal 9 SE – Kanal 11 SE – TV12 SE BBC Earth – Barnkanalen SE – Discovery SE – Eurosport – Eurosport 2 – Fox – History Channel Horse 1 SE – Kunskapskanalen SE – TV4 Fakta SE – TV4 Sport SE – BBC Brit – Investigation Discovery

TV4 Fakta XL – TV4 Film – TV4 Komedi.

 

 

TV via fiber (IPTV)

Vi har under några veckor haft en lokal tekniker som har besökt att antal medlemmarna för att test mäta och kontrollera router och Box. Vi har genom detta fått en hel del information om störningarnas art av TV tjänsten. Vi har bla konstaterat att störningarna är störst kvällstid under helgen. Vi har även tagit del av felanmälningar som inkommit till styrelsen. Dessa har gått rakt in till våra tekniker för analys.

Vi har under tiden gjort en hel del förändringar i vår Backend. Detta har gjort att frysningar och hängningar ska ha försvunnit. Vi har sett att det kan förekomma viss mosaik i väldigt korta sekvenser samt ljud problem. Detta kommer troligen den nya mjukvaran till boxen att reda ut. Den nya mjukvara kommer att testas live hos några medlemmar innan den släpps till alla.

Vi beklagar verkligen den tråkiga TV-situationen och hoppas du har överseende med detta.

Mats Järnhäll

Information från Styrelsen

På vårt senaste styrelsemöte beslutades om att vi debiterar full avgift för jan-mars och att avgående kostnader för dålig TV leverans kommer att räkas av på nästa debitering april-juni.

Vi har ännu inte någon slutgiltig uppgörelse med Empower om slutreglering och det är Empower som anger tidsbrist  så vi väntar fortfarande på tid till förhandlingar. Detta innebär att den slutliga kostnaden ännu inte är känd.

Vi har inlett arbeten med projektet Raknebo-Listaskogen över slätterna och markägarkontakter är tagna. Samt att vi skickat ansökan till Trafikverket för att komma under järnvägen och riksväg 44.

Vi kommer även i vår att jobba med sträckan Ekeberg Sågen.

Bokslutet är under upprättande och presenteras på nästa styrelsemöte den 16 februari

Conny