Nyhetsbrev inför Julen 2015

Vi har från start haft stora problem med utsändningarna av TV tjänsten från Boxer.

När jag och Christer Pettersson var på möte med alla fiberföreningar i Uddevalla den 4 december så framkom att det var problem även i andra föreningar och då oberoende av tjänsteleverantör. Detta framfördes då till Boxer som sedan  haft kontakt med IP Onley. Detta har sedan resulterat i en annan form av överföring av Tv tjänsterna.

Det har från onsdagen den 17 december övergått i ny utsändnings tjänst, vi är några i föreningen som testat och utsatt boxen för provokationer och resultatet har blivit att felen minskat och i vissa fall helt uteblivit. Enligt Boxer så finns det kvar några mindre fel som ger obetydlig påverkan. Alla bör se till att få sista programvaran installerad enligt tidigare utskick. Vi testar nu av detta under några dagar och ser om det ger en problemfri TV tjänst.

Boxer har lagt stora resurser och engagemang för att hitta lösningar. Vi har även haft fälttekniker ute hos ett antal medlemmar. Och vi ger oss inte förrän vi har fått en lösning på problemen.

Överenskommelse är även träffad med Boxer om den ekonomiska kompensationen. Jag återkommer om detta före jul

Boxer kan inte lämna besked om när vi får HD kanalerna, regionala sändningar, TV3 och övriga MTG kanaler. Vi får hoppas det kommer besked under början på 2016

Vi har även haft avstämningsmöte med Uddevalla Energi och fått ekonomisk kompensation för att vi själva installerat media omvandlarna.

Vi har fått slututbetalningen av stödpengarna och allt är klart med PTS.

Vi har under hösten haft flera möten med Empower om inmätningen och fördelningen av olika delsträckor samt slutdokumentation. Och vi kommer troligen under januari att slutreglera och vi får återkomma om den slutliga kostnaden och om vi behöver begära in mera från medlemmarna.

Vi har under hösten projekterat för två nya projekt, vi skall ansluta en ny ledning från Listaskogen till Raknebo detta för att koppla oss mot Lane Ryr Fiber. Vi kommer då att gå över Slätterna och ansluta ytterligare några nya fastigheter. Nästa projekt är att koppla samman Lane Ryr Fiber, Väne Ryr Fiber, Öresjö Fiber och Stenshult Fiber detta sker i ett projekt med arbetsnamnet Ekeberg -Sågen. Båda projekten var uppe i Kommun styrelsen för beslut den 16 december och beviljades vi har nu tecknade avtal med kommunen om ekonomiskt stöd för båda projekten. Vi startar nu upp med markägaravtal och vi startar bygget så fort som möjligt om vi får en grön vinter.

Helena Sörenson lämnar styrelsen och vi stärker upp styrelsen  under byggtid med områdesansvariga som berörs av projekten.

Det har varit ett intensivt år för föreningen och vi ser nu fram emot jul och nyår.

Conny