Nytt år och nya tag för fiber.

 

Grävningen pågår
Grävningen pågår

Efter en härlig jul- och nyårsledighet startar vi åter upp arbetet med fiberutbyggnaden.

Först vill vi berätta att vi i slutet av förra året beviljades bidrag från Jordbruksverket. Bidraget utgör cirka 30 procent av den totala kostnaden och är en förutsättning för att börja bygga ut fibern i vårt område.

På gång.
Samförläggningen med Uddevalla energi är nu klar i Stenshult och Djurhult. Arbete pågår på sträckan Maderna – Fagerhult – Stora Källegren. Om en till två veckor startar sista etappen av samförläggningen fram till Lilla Källegren.

Samtliga områdesansvariga kommer att kontaktas av Bo Wastelius, Empower, allt eftersom projekteringen kommer igång för att gå igenom utbygganden i respektive område.

Sträckan Stenshult – Vattenberget – Jättesås utreds fortfarande avseende framkomligheten och ett möte med Svenska kyrkan planeras inom kort.

Den 20 januari träffar vi Uddevalla kommun, Uddevalla Energi samt Lane-Ryr för att diskutera om föreningarna kan knytas samman.

Ett intensivt arbetsår har vi framför oss för att få fiber i vårt område och vi hoppas att alla som kan, hjälper oss att nå målet.

/Styrelsen