Omkonfigurering fibernät tis 12/7

Hej!

Tisdagen 2016-07-12 mellan 09:00-15:00 görs en teknisk omläggning av kommunikationen på vårt fibernät.

En åtgärd som görs är att vi inför routad unicast för internettjänster samt gör om konfigurationen i access switcharna. IP-Only kommer därför göra en fabriksåterställning på alla slutkunders mediaomvandlare (inteno).

Ip-Only resettar din mediaomvandlare. I vissa fall nås kanske inte slutkundens utrustning vilket då innebär att kunderna själva måste utföra en reset.

I det fall IP-Only inte når kundens mediaomvandlare(Inteno) så kommer inte en fabriksåterställning av denna att ske.

Reset av mediaomvandlare (den vita enheten, Inteno):

Om ni tappar kontakt med nätet så gör följande:
Håll in knappen Reset på sidan (med ett gem eller liknande) i 10 sekunder.
Intenobox blinkar då med alla lampor och startar sedan om. Då kan man släppa resetknappen. Om lampan som indikerar PWR blir röd ska man starta om sin Inteno.