Områdesansvariga i Stenshults fiber

Behöver du komma i kontakt med områdesansvarige i ditt område, listar vi vilka du kan kontakta här:

Område: Från Stenshult ner till Råane
Bengt-Olof Karlsson
Telefon: 0522-66 21 22
Börje Lindquist
070-566 20 81 eller 0522-66 20 81
E-post: borje@liphone.com
----------------------------------
Område: Moarna – Fagerhult – Källegren – till Sågberget
Inge Olsson
Telefon: 070-838 30 88
E-post: inge.olsson@live.se
---------------------------------
Område: Djurhult
Olle Olsson
Telefon; 070-866 21 35
E-post: olle.olsson6@icloud.com
--------------------------------
Område: Stenshult (ner till Vrån/bort till Djurhult/angränsar till Bengt-Olof)
Christer Pettersson
Telefon: 073-761 24 24
E-post: christer.pson62@gmail.com
--------------------------------
Område: Vrån, Listaskogen – väg 44
Annika Lilja
Mobil:073-181 24 53
E-post: nannis69@hotmail.com
--------------------------------
Område: Ekåsen – vägen
Robert Emanuelsson
Telefon: 0522-66 22 35, mobil 070-087 17 69
E-post: robert.ema6622@gmail.com
--------------------------------
Område: Från Rörmadhagen till Råsseröd och Kullen
Christer Pettersson
Telefon: 073-761 24 24
E-post: christer.pson62@gmail.com
-------------------------------
Område: från Stenshult till Vattenberget och vidare till Jättesås
Nils Carlsson
Telefon: 070-667 40 78
E-post: nils@ncnconsulting.se
Jonas Andersson Ruthner
Telefon: 070-868 99 01
E-post:  jonasanderssonruthner@gmail.com
------------------------------
Område: Vassbo/Ryra
Ann-Marie Genne
Telefon: 070-537 26 02
E-post: ann-marie.genne@skf.com