Ordföranden har ordet

Vi har den 6 februari startat förhandlingarna med Uddevalla Energi.

Under veckan har jag haft flera samtal med Roger Johansson och vi har gjort stora framsteg

Vi har ett mycket bra förhandlingsklimat  affärsmässigt och det är korrekt uppträdande från båda parter.

Vi ser i dag att vi kommer att få ett tydligt avtal som är bra för föreningen och Uddevalla Energi

Jag kommer på fredag att träffa Roger Johansson och Morgan Sjöberg för att komma vidare.

Nästa förhandlingsdag är den 20 februari.

Styrelsen har i kväll beslutat att stödja mig till fortsatta förhandlingar.

Och jag känner att jag har styrelsen och medlemmarnas stöd.

Conny Magnusson