ordföranden har ordet

I dag har fiberblåsningen påbörjats av stamnätet
samt att markarbeten inleds i morron för vårt nodhus
nodhus och fiberblåsning förväntas vara klart till påsk
sedan så skall fibern svetsas i alla skåp

Vi har nu träffat Zitius och IP Onley och vi har en utvärderingsgrupp som jobbar med att jämföra samt prata med andra föreningar för att få referenser på båda aktörerna.

Vi har fattat beslut i styrelsen att alla på egen hand införskaffar den kabel som skall gå mellan boxen som är monterad antingen på hus sockeln eller inomhus. Tänk på att fiberkabeln skall ligga i ett skyddsrör som på utsidan måste vara uv beständigt.
Styrelsen kommer med mera information om alla installationer och var ni får tag på lämpliga kablar och rör.